فرستادن به ایمیل

فروش پالاز موکت به قیمت کارخانه

 

برای فضاهای بزرگ بهتر است از موکت های طرح دار استفاده کنید و برای اتاق هایی با ابعاد کوچک، موکت های ساده به رنگ روشن و با پرزهای کوتاه تر بهترین انتخاب هستند. این پیشنهاد باعث بزرگتر جلوه دادن اتاق می شود. موکت های پرز بلند که نرمی و لطافت بیشتری دارند برای نشیمن، اتاق خواب و اتاق کودک مناسب ترند. بافت های فشرده که پرزهای کوتاهی دارند نیز برای مکان های پرتردد مناسب تر هستند.

قیمت فروش ریال

شماره تولید

شرح

ردیف

550/000 ریال

132

الماس

1

480/000 ریال

129

یاس

2

328/000 ریال

139

پو

3

328/000 ریال

142

دریا

4

328/000 ریال

156

هاله

5

313/000 ریال

164

یاسمن

6

335/000 ریال

412

پامچال A

7

301/000 ریال

167

راش

8

301/000 ریال

163

تشریفات

9

312/000 ریال

454

نیلوفر A

10

258/000 ریال

170

کارز

11

258/000 ریال

154

نمو

12

258/000 ریال

155

کیتی

13

234/000 ریال

122

کودک

14

240/000 ریال

148

نسیم

15

240/000 ریال

118

خزان

16

240/000 ریال

131

بلوط

17

240/000 ریال

113

پاییز

18

217/000 ریال

169

نرگس

19

227/000 ریال

445

آفتاب

20

254/000 ریال

453

نیلوفر

21

256/000 ریال

411

پامچال

22

249/000 ریال

326

کات B

23

218/000 ریال

442

پونه

24

223/000 ریال

149

شبنم

25

192/000 ریال

111

صدف

26

192/000 ریال

166

میخک

27

301/000 ریال

179

برگ

28

328/000 ریال

177

انگری برد

29

328/000 ریال

178

نخل

30

301/000 ریال

186

موج

31

 

1 – کرایه حمل از محل فروشگاه تا محل مصرف به قیمتهای فوق اضافه میگردد.

2 – در شهرستانها کرایه حمل از تهران تا شهرستان مربوطه به قیمتهای فوق اضافه میگردد.