فرستادن به ایمیل

فروش پالاز موکت به قیمت کارخانه

 

برای فضاهای بزرگ بهتر است از موکت های طرح دار استفاده کنید و برای اتاق هایی با ابعاد کوچک، موکت های ساده به رنگ روشن و با پرزهای کوتاه تر بهترین انتخاب هستند. این پیشنهاد باعث بزرگتر جلوه دادن اتاق می شود. موکت های پرز بلند که نرمی و لطافت بیشتری دارند برای نشیمن، اتاق خواب و اتاق کودک مناسب ترند. بافت های فشرده که پرزهای کوتاهی دارند نیز برای مکان های پرتردد مناسب تر هستند.

قیمت فروش ریال

شماره تولید

شرح

ردیف

550/450 ریال

132

الماس

1

479/600 ریال

129

یاس

2

328/090 ریال

139

پو

3

328/090 ریال

142

دریا

4

328/090 ریال

156

هاله

5

312/830 ریال

164

یاسمن

6

334/630 ریال

412

پامچال A

7

300/840 ریال

167

راش

8

300/840 ریال

163

تشریفات

9

311/740 ریال

454

نیلوفر A

10

258/330 ریال

170

کارز

11

258/330 ریال

154

نمو

12

258/330 ریال

155

کیتی

13

234/350 ریال

122

کودک

14

239/800 ریال

148

نسیم

15

239/800 ریال

118

خزان

16

239/800 ریال

131

بلوط

17

239/800 ریال

113

پاییز

18

216/910 ریال

169

نرگس

19

226/720 ریال

445

آفتاب

20

241/980 ریال

453

نیلوفر

21

244/160 ریال

411

پامچال

22

239/800 ریال

326

کات B

23

207/100 ریال

442

پونه

24

212/550 ریال

149

شبنم

25

191/840 ریال

111

صدف

26

183/120 ریال

166

میخک

27

300/840 ریال

179

برگ

28

328/090 ریال

177

انگری برد

29

328/090 ریال

178

نخل

30

300/840 ریال

186

موج

31

 

1 – کرایه حمل از محل فروشگاه تا محل مصرف به قیمتهای فوق اضافه میگردد.

2 – در شهرستانها کرایه حمل از تهران تا شهرستان مربوطه به قیمتهای فوق اضافه میگردد.