کامپوزیت

فرستادن به ایمیل

تولیدات آسا،تقدیم به کسانی که متفاوت می اندیشند

 

سازندگان، طراحان و مهندسین، توانایی موادکامپوزیت را جهت تولید محصولاتی با کیفیت بالا،با دوام وارزان تشخیص داده اند.مواد کامپوزیت درمحصولات زیادی در زندگی روزمره ما یافت می شوند، از اتومبیل، قا یق، چوبها ی ا سکی و گلف وعلاوه بر این کامپوزیتها در بسیا ری ازکاربرد های صنعتی حساس و نظامی استفاده می شوند.

 در حدود 90% کامپو زیتهای تولید شده ازالیاف شیشه و رزین پلی استر استفاده می شود. 65% کامپوزیتها با استفاده از روش قالبگیری بازساخته می شوند و 35% باقیمانده با استفاده از روشهای قالبگیری پیوسته تولید می شوند.

 کامپوزیتها به طور گسترده ای به عنوان پلاستیکهای تقویت شده (Reinforced Plastics ) شناخته می شوند. به طور ویژه، کامپوزیتها، الیاف تقویت کننده ای در ماتریس پلیمری هستند.

 غالبا الیاف تقویت کننده ، فایبرگلاس (Fiber Glass ) می باشند گر چه الیافی با استحکا م بالا نظیر آرامید (Aramid) و کربن (Carbon) درکاربرد های پیشرفته به کار برده می شوند.

 ماتریس پلیمری (Polymer Matrix)،رزین ترمو ستی(Thermoset Resin) نظیر پلی استر، وینیل استرو رزینهای اپاکسی به عنوان ماتریس ، انتخابی می باشد. رزینهای خاصی نظیر فنولیک ، پلی اوره تان و سیلسکون برای کا ربرد های ویژه استفاده می شوند .کام پوزیتها معمولا از رزینهای ترموستی که ابتدا به صورت پلیمرهای مایع می با شند استفا ده می کنند و در حین فرایند قالبگیری به شکل جامد تبدیل می شوند.

مزایای استفاده از مواد کامپوزیت عبا رتند از:

استحکام بالا، سبکی ، مقا ومت به خوردگی ، انعطا ف پذیری ، با دوام بودن

از آنجا که نمي توان ماده‌اي يافت که همه خواص مورد نظر را دارا باشد، بايد به دنبال چاره‌اي ديگر بود. کليد اين مشکل، استفاده از کامپوزيتهاست.درکامپوزيتهاي پليمري حداقل دو جزء مشاهده مي‌شود:

 1- فاز تقويت کننده که درون ماتريس پخش شده است.

2- فاز ماتريس که فاز ديگر را در بر مي‌گيرد و يک پليمر گرماسخت يا گرمانرم مي‌باشد که گاهي قبل از سخت شدن آنرا رزين مي‌نامند.  

خواص کامپوزيتها به عوامل مختلفي از قبيل نوع مواد تشکيل دهنده و ترکيب درصد آنها، شکل و آرايش تقويت کننده و اتصال دو جزء به يکديگر بستگي دارد. از نظر فني، کامپوزيتهاي ليفي، مهمترين نوع کامپوزيتها مي باشند که خود به دو دستة الياف کوتاه و بلند تقسيم مي‌شوند.قسمت اعظم نيرو توسط الياف تحمل مي‌شود و ماتريس پليمري در واقع ضمن حفاظت الياف از صدمات فيزيکي و شيميايي، کار انتقال نيرو به الياف را انجام مي‌دهد.خواص کامپوزيت بستگي زيادي به خواص الياف و پليمر و نيز جهت و طول الياف و کيفيت اتصال رزين و الياف دارد. اگر الياف از يک حدي که طول بحراني ناميده مي‌شود، کوتاهتر باشند، نمي‌توانند حداکثر نقش تقويت کنندگي خود را ايفا نمايند. اليافي که در صنعت کامپوزيت استفاده مي‌شوند به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 

الف) الياف مصنوعي

ب) الياف طبيعي 

از الياف متداول در کامپوزيتها مي‌توان به شيشه، کربن و آراميد اشاره نمود. در ميان رزينها نيز، پلي استر، وينيل استر، اپوکسي و فنوليک از اهميت بيشتري برخوردار هستند.

 

گالری تصاویر ...